Cursusbank logo Basiscursus Relatievermogensrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
duratie1 dag
Rotterdam
650,-

SEP 2023

06

Basiscursus Relatievermogensrecht

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Als startende advocaat dient u op de hoogte te zijn van de kernthema’s binnen het relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), wilt u uw praktische werkzaamheden op dit rechtsgebied naar behoren kunnen uitoefenen. Het gebeurt helaas regelmatig dat advocaten gedurende hun universitaire opleiding nauwelijks of zelfs helemaal geen onderwijs op dit rechtsgebied hebben genoten, bijvoorbeeld omdat dit vak niet in het bachelor programma van de desbetreffende rechtenfaculteit is opgenomen en deze advocaten dit vak evenmin hebben gekozen als keuzevak in het masterprogramma van een rechtenfaculteit. De basiscursus relatievermogensrecht biedt deze startende advocaten alsnog bij uitstek de gelegenheid dit manco in hun kennis van het relatievermogensrecht weg te werken. De cursus is ook zeer geschikt voor advocaten die hun basiskennis op dit rechtsgebied willen opfrissen. Alle relatievermogensrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor de advocatuur, worden behandeld.

DOCENT(EN)

 

Prof. mr. A.J.M.  Nuytinck);
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck
  • Emeritus hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder Personen-, Familie- en Erfrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  • Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Personen- en Familierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
  • Verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht (CNR), Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
  • Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014 - 2016)
  • Adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is startende advocaten, advocaten die hun basiskennis willen opfrissen, notarissen en mediators.

Niveau is basis.

Sterk aanbevolen literatuur ter bestudering voorafgaand aan de cursus:

Ondanks het feit dat dit een basiscursus is, wordt een zekere, geringe basiskennis betreffende het relatievermogensrecht bij de cursusdeelnemers verondersteld. Zij kunnen zich deze strikte basiskennis eigen maken door voorafgaand aan de cursus hoofdstuk 8 uit het hierna genoemde studieboek zelfstandig te bestuderen. Bewust is gekozen voor een studieboek en niet voor een handboek. Het gaat om A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 1), Deventer: Wolters Kluwer 2021 (achtste druk).

PRIJS

€ 650,- exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

 


Programma

Woensdag 6 september 2023, 13:00 uur tot 20:00 uur
12.30 - 13.00 Ontvangst met een broodje en registratie
13.00 - 15.00

Algemene inleiding huwelijks- en partnerschapsvermogensrecht, kosten van de huishouding, gewone gang van de huishouding, economische deelgerechtigdheid, toestemming en bestuur.

Omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, reprises en récompenses, alsmede ontbinding van de gemeenschap (Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen).

15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15

Vervolg Omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, reprises en récompenses, alsmede ontbinding van de gemeenschap (Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen).

Verdeling ontbonden huwelijks- en partnerschapsgemeenschap verschil met eenvoudige gemeenschap wat gerechtigdheid en bestuur betreft en uitstapje naar algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW, vergelijking echtgenoten en geregistreerde partners enerzijds met ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden anderzijds.

17.15 - 18.00 Diner
18.00 - 20.00

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen, verhouding tot (echt)scheidingsconvenant, beperkte gemeenschappen, periodieke en finale verrekenbedingen, verschil tussen verdeling en verrekening, alsmede Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022, vergelijking met samenlevingscontract.

Rechtspraak van de Hoge Raad, in het bijzonder over de voor advocatuur belangrijkste relatievermogensrechtelijke onderwerpen, te weten economische deelgerechtigdheid, toestemming en verrekenbedingen, alsmede praktische kant van afwikkeling van vermogen(s) na (echt)scheiding.

20.00 Afsluiting

Docent(en)

De heer prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck
Emeritus hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Emeritus hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en Familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (RU) Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014 - 2016) Adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen Emeritus hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Emeritus hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en Familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (RU) Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014 - 2016) Adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Basiscursus Relatievermogensrecht
Type cursus
Cursus op locatie
Niveau
Basis
NOvA PO
6 punt(en)
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Woensdag 6 september 2023
Prijs
€ 650,00
Cursusdagen
06-09-2023, 13:00 - 20:00