Cursusbank logo Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
5
duratie1 dag
Onbekend
625,-

Jul

02

Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht

Nederlandse en Europese juridische facetten bij aanbestedingen
Als juridisch professional die te maken heeft met aanbestedingen, wil je op de hoogte zijn de Europese richtlijn en de Aanbestedingswet in Nederland. Met deze basiscursus ben je in één dag helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Op het gebied van het aanbestedingsrecht hebben in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. De EG-richtlijn 2004/18/EG voor Werken, Leveringen en Diensten was daartoe het uitgangspunt. Deze richtlijn kent een aantal in de praktijk gangbare en thans geformaliseerde aanbestedingsprocedures en koppelt deze aan selectie-eisen en gunningscriteria. Zo kan de keuze van de aanbestedingsprocedure per project verschillen en het verloop van het project in belangrijke mate bepalen.

In 2016 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht geworden. Deze moet leiden tot nog minder administratieve lasten en nog betere toegang van het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten. De nieuwe regelgeving moet er ook voor zorgen dat overheidsopdrachten meer ondersteuning geven aan andere beleidsdoelen, zoals het streven naar duurzaamheid en innovatie.

Deze basiscursus van OSR brengt de juridische facetten van Nederlands en Europees aanbestedingsrecht op praktische wijze in beeld.

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat uit een bijeenkomst van één dag. De opleiding vergt geen speciale voorbereiding.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het aanbestedingsrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- begrijpt je de opbouw van het aanbestedingsrecht;
- weet je wie tot de aanbestedende diensten worden gerekend;
- weet je wanneer er een aanbestedingsplicht bestaat;
- weet je welke procedures er zijn en kan je bepalen welke van toepassing is;
- weet je welke uitsluitingscriteria er zijn en kun je deze op hoofdlijnen toepassen;
- weet je welke overige eisen gesteld worden aan een procedure en kun je deze toepassen;
- weet je welke vormen van rechtsbescherming bestaan en kun je een inschatting maken van de kansrijkheid.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten (NOvA) en 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een bewijs van deelname.

Programma

Donderdag 2 juli 2020, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

mevr. mr. F.M.M. Rasenberg
werkzaam bij AT Osborne Legal


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht
Niveau
Basis
NOvA PO
5 punt(en)
Adres

Onbekend

-

- Onbekend

Datum
Donderdag 2 juli 2020
Prijs
€ 625,00
Cursusdagen
02-07-2020, 10:00 - 16:30