Cursusbank logo Basiscursus bruto netto traject in de personenschade

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Online Cursus
375,-

Mrt

16

Basiscursus bruto netto traject in de personenschade

De berekening van verlies van arbeidsvermogen
Bij de berekening van het verlies van arbeidsvermogen in een personenschade zaak moet er een vergelijking gemaakt worden van het netto inkomen in de situatie zonder ongeval met de situatie na ongeval. Het verschil vormt de schade.
Het juist bepalen van het netto inkomen is ingewikkeld, door onder meer de complexe samenhang tussen inkomen en het recht op bepaalde (fiscale) regelingen. In de praktijk blijkt vaak dat geen rekening wordt gehouden met het complete samenspel van factoren die uiteindelijk het netto inkomen vormen. Ook de indirecte gevolgen van de schadevordering en het uiteindelijke schadekapitaal in box 3 wordt regelmatig onderschat. Factoren zoals heffingskortingen en toeslagen worden vaak buiten beschouwing gelaten, maar kunnen van grote invloed zijn op het eindresultaat. Het is van belang om een zorgvuldige benadering te kiezen. Om deze zorgvuldige benadering te verwezenlijken is een eenduidige en complete beschrijving van het netto inkomen noodzakelijk.

Onderwerpen:
• De loonstrook, de jaaropgave en de aangifte
• Cao en andere beloningsreglementen
• Bruto-netto en de fiscale wetgeving
• Toeslagen en heffingskortingen
• Praktijkvoorbeelden en praktijkvragen

Cursusvorm
Tijdens deze basiscursus neemt de docent het ‘Bruto-netto- traject’ met je door en wijst je op alle facetten waar rekening mee moet worden gehouden voor een zorgvuldige berekening van het verlies arbeidsvermogen in de personenschaderegeling. De docent bespreekt met je wat er op een loonstrook, de jaaropgave en de aangifte staat en welke aanknopingspunten er in de eventuele cao- en andere beloningsreglementen zijn. Zij gaat in op de rekensystematiek van de diverse toeslagen, Wat haal je uit deze stukken relevant voor de schadebehandeling? Waar zie je problemen ontstaan en waarop kun je anticiperen?

Docent
Vera Laumen is vanaf 2001 werkzaam in het segment letselschade als reken-kundige. Vanaf 2010 is Vera mede-eigenaar van Laumen Expertise en sinds 2012 van Laumen Opleidingen. Bij diverse opleidingen treedt zij op als docent en inmiddels heeft zij ook eigen cursussen ontwikkeld en opgezet. Zij is docent LSA specialisatieopleiding (Grotius Academie), de specialisatieopleiding 'Bijstand aan EGZ-slachtoffers' (Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen), bij NIBE-SVV/NCOI Zwaar Letsel. Ook is zij co-auteur van het Handboek Personenschade (deel 2 -sectie 3080) sinds 2014. Vera is gecertificeerd Arbeidsdeskundige® (NVVA), en LRGD-Geregistreerd Gerechtelijk Deskundige®.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus, kun je:
- de systematiek van het bruto-netto traject uitleggen en
- een volledige en zorgvuldige bruto-netto berekening maken (van het verlies arbeidsvermogen in een personenschadezaak)

Na afronding ontvang je:
- een certificaat.

Doelgroep:
Schadebehandelaren die middelzware personenschades behandelen:
• Letselschade advocaten
• Belangenbehartigers
• Letselschade-experts en -schadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertise-bureaus

Deze cursus is uitermate geschikt voor deelnemers die de Leergang Personenschade Middelzwaar Letsel hebben doorlopen en voor de behandeling van de zaken nog aanvullende diepgang willen krijgen op het gebied van het bruto-nettotraject voor de berekening van het verlies van arbeidsvermogen. Deze cursus sluit volledig aan op de kennis en – praktijkervaring die nodig is voor de behandeling van middel tot zware personenschadezaken.
Voor schadebehandelaren die de Leergang Personenschade middelzwaar letsel niet hebben gevolgd, maar wel al minimaal 2 jaar ervaring in de behandeling van middelzware zaken, is deze cursus ook geschikt om te volgen.

Programma

Dinsdag 16 maart 2021, 9:30 uur tot 13:15 uur

Docent(en)

X.I. Waaijenberg- Laumen
Rekenkundige in de personenschade


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Basiscursus bruto netto traject in de personenschade
Niveau
Basis
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Dinsdag 16 maart 2021
Prijs
€ 375,00
Cursusdagen
16-03-2021, 09:30 - 13:15