Cursusbank logo Bancaire zorgplichten en gevaarzetting

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Amsterdam
295,-

Sep

19

Bancaire zorgplichten en gevaarzetting

Recente ontwikkelingen in het Vermogensrecht kenmerken zich door de opkomst van zorgplichten. Sinds de kredietcrisis is veel jurisprudentie gevormd over de (bijzondere) bancaire zorgplichten en heeft de wetgever de publiekrechtelijke regels van bancaire toezicht aangescherpt. Aldus lijkt de indruk te zijn ontstaan dat bancaire zorgplichten een apart regime binnen het Vermogensrecht vormt. In deze cursus ‘Bancaire zorgplichten en gevaarzetting’ wordt aangetoond dat die indruk onjuist is. De bancaire zorgplichten zullen worden besproken als een uitwerking van het leerstuk van gevaarzetting in het algemeen. Ook de ‘waarschuwing’, het ‘eigen schuld’-verweer en de ‘voordeelsverrekening’, die bij bancaire zorgplichten een belangrijke rol spelen, worden in dit kader besproken.Tevens is er aandacht voor de aansprakelijkheid van de toezichthouder en de relatie tussen civiele aansprakelijkheid en publiekrechtelijke regels van toezicht (Wft).

Wat zijn recente vragen over bancaire zorgplichten? Is de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf gelijk te stellen aan een particulier? Kan hij zich op dezelfde bescherming beroepen - bijvoorbeeld bij de sluiting van een renteswap overeenkomst - als de particulier? Is de nieuwe regeling over de oneerlijke handelspraktijken ook voor hem geschreven? Met name het Hof Amsterdam en het Hof Den Haag heeft recentelijk het voortouw genomen voor de bescherming van de MKB-er.

Doelstelling


Na afloop kent de cursist de recente jurisprudentie op het gebied van zorgplichten en de relatie tussen de civielrechtelijke zorgplichten en de Wft.

Na afloop kan de cursist de bancaire zorgplichten begrijpen vanuit het algemene leerstuk van gevaarzetting en de leerstukken ‘eigen schuld’, ‘voordeelsverrekening’ en ‘waarschuwing’ toespitsten op de bancaire zorgplichten.

Programma

Donderdag 19 september 2019, 14:00 uur tot 17:15 uur
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.30 Algemene introductie gevaarzetting
Toespitsing op bijzondere bancaire zorgplichten
Sancties: schadevergoeding & informed consent
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.15 Het (relatieve) belang van de waarschuwing
Voordeelsverrekening en eigen schuld
De verhouding zorgplichten en de Wft
17.15 Afsluiting

Docent(en)

dhr. mr. L. Reurich
Docent Beroepsopleiding Advocaten, Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Bancaire zorgplichten en gevaarzetting
Type cursus
Webinar, Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Adres

Holiday Inn RAI Amsterdam

De Boelelaan 2

1083 HJ Amsterdam

Datum
Donderdag 19 september 2019
Prijs
€ 295,00
Cursusdagen
19-09-2019, 14:00 - 17:15