Cursusbank logo Bancaire zorgplichten en gevaarzetting

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Hoofddorp
295,-

OKT 2022

03

Bancaire zorgplichten en gevaarzetting

Recente ontwikkelingen in het Vermogensrecht kenmerken zich door de opkomst van zorgplichten. Sinds de kredietcrisis is veel jurisprudentie gevormd over de (bijzondere) bancaire zorgplichten en heeft de wetgever de publiekrechtelijke regels van bancair toezicht aangescherpt. Aldus lijkt de indruk te zijn ontstaan dat bancaire zorgplichten een apart regime binnen het Vermogensrecht vormt. In deze cursus ‘Bancaire zorgplichten en gevaarzetting’ wordt aangetoond dat die indruk onjuist is. De bancaire zorgplichten zullen worden besproken als een uitwerking van het leerstuk van gevaarzetting in het algemeen. Ook de ‘waarschuwing’, het ‘eigen schuld’-verweer en de ‘voordeelsverrekening’, die bij bancaire zorgplichten een belangrijke rol spelen, worden in dit kader besproken. Tevens is er aandacht voor de aansprakelijkheid van de toezichthouder en de relatie tussen civiele aansprakelijkheid en publiekrechtelijke regels van toezicht (Wft). Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan het dwalingsleerstuk en de recente prejudiciële uitspraak van de Hoge Raad over de verhouding tussen banken en ondernemers (HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046).

Welke eisen kunnen aan de onderzoeksplicht van een ondernemer worden gesteld? Hoe verhoudt de bancaire zorgplicht jegens ondernemers zich tot de zorgplicht jegens particulieren? Op welke wijze maakt de Hoge Raad onderscheid tussen de mededelingsplicht in het kader van dwaling en de delictuele waarschuwingsplicht? Is de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf gelijk te stellen aan een particulier? Kan hij zich op dezelfde bescherming beroepen - bijvoorbeeld bij de sluiting van een renteswap overeenkomst - als de particulier? Is de nieuwe regeling over de oneerlijke handelspraktijken ook voor hem geschreven? Met name het Hof Amsterdam en het Hof Den Haag heeft recentelijk het voortouw genomen voor de bescherming van de MKB-er.

DOCENT(EN)

 

Mr. dr. L.  Reurich);
Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. 

Niveau is verdieping.

PROGRAMMA

13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.30 Algemene introductie gevaarzetting
Toespitsing op bijzondere bancaire zorgplichten
Sancties: schadevergoeding & informed consent
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.15 Het (relatieve) belang van de waarschuwing
Voordeelsverrekening en eigen schuld
De verhouding zorgplichten en de Wft
17.15 Afsluiting

SYLLABUS

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

30 deelnemers


Programma

Maandag 3 oktober 2022, 14:00 uur tot 17:15 uur
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.30 Algemene introductie gevaarzetting
Toespitsing op bijzondere bancaire zorgplichten
Sancties: schadevergoeding & informed consent
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.15 Het (relatieve) belang van de waarschuwing
Voordeelsverrekening en eigen schuld
De verhouding zorgplichten en de Wft
17.15 Afsluiting

 


Docent(en)

mr. dr. L. Reurich
Docent Beroepsopleiding Advocaten, Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Bancaire zorgplichten en gevaarzetting
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Adres

Novotel Amsterdam Schiphol Airport

Taurusavenue 12

2132 LS Hoofddorp

Datum
Maandag 3 oktober 2022
Prijs
€ 295,00
Cursusdagen
03-10-2022, 14:00 - 17:15