Cursusbank logo Cursussen arbeidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat bestaat uit talloze wetten en regels. Deze wetten en regels zorgen ervoor dat de werkgever en werknemer wettelijke verplichtingen hebben naar elkaar toe, wat ervoor dient te zorgen dat beide partijen zich goed gedragen ten opzichte van elkaar. Uiteraard staat dit niet tot in detail beschreven in de wet hoe men zich dient te gedragen, maar het biedt wel bandbreedtes waarin beide partijen zich in kunnen begeven.

De werknemer

Werkgever en werknemer zijn niet gelijkwaardig. Dit komt al doordat van oudsher werknemers werden uitgebuit door werkgevers in Nederland. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overheid veel wetten en regels heeft opgesteld waar elke werkgever en werknemer zich aan dient te houden in Nederland. Op deze manier kan de overheid ervoor zorgdragen dat de werknemers worden beschermd en kan het opkomen voor de belangen van de werknemers.

Een voorbeeld hiervan is dat de werkgever een minimumloon dient uit te keren aan werknemers. Daarnaast hebben werknemers recht op een minimum aantal dagen vrij per jaar. Als er een conflict ontstaat tussen werkgever en werknemer kan de werkgever de desbetreffende werknemer niet zomaar ontslaan.

Arbeidsrecht en de werkgever

In het arbeidsrecht zijn veel zaken vastgelegd die beperkingen opleggen aan de werkgever ten opzichte van de werknemer. Dit is een van de redenen waarom er veel discussies worden gevoerd in de politiek. Een goed voorbeeld in deze is de versoepeling van het ontslagrecht of de discussie rondom de pensioenleeftijd. Dit maakt het arbeidsrecht een relatief dynamisch terrein waarbij de werkgever als zowel de werknemer aanpassingen wensen, vaak in hun eigen voordeel.

Burgerlijk Wetboek

De meeste wetten van het arbeidsrecht kan men terugvinden in het Burgerlijk Wetboek. Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er nog een aantal andere wettelijke regelingen getroffen die betrekking kunnen hebben op het arbeidsrecht, hieronder enkele voorbeelden:

 • Wet Gelijke Behandeling
 • Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Naast de wettelijke regelingen zijn er op veel arbeidsovereenkomsten CAO’s van toepassing. Vaak hebben deze cao’s betrekking op gedeeltelijke of hele sectoren binnen de arbeidsmarkt. Deze collectieve afspraken vormen ook een onderdeel van het arbeidsrecht waar zowel de werkgever als werknemer mee te maken hebben.

In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staan een aantal belangrijke onderwerpen over het arbeidsrecht. Hieronder een aantal van deze belangrijke onderwerpen:

 • wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand (inclusief het rechtsvermoeden na 3 maanden wekelijkse arbeid of ten minste 20 uur arbeid per maand)
 • wanneer is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (de flexwet)
 • wanneer geldt een proeftijd
 • wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap)
 • de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever
 • de loondoorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte en de re-integratieverplichtingen van de werknemer
 • verlof
 • gelijke behandeling
 • hoe eindigt de arbeidsovereenkomst (van rechtswege door verstrijken van de termijn, opzegverboden, dringende reden, onverwijld opzeggen (ontslag op staande voet), opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, schadevergoeding (kantonrechtersformule, ontslagvergunning UWV WERKbedrijf, collectief ontslag)

Naast bovenstaand is er ook andere wetgeving binnen het arbeidsrecht. Hier kan men denken aan de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet melding collectief ontslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Naast deze wetten is er ook wetgeving van de EU van toepassing op het arbeidsrecht, denk hierbij aan het EG-verdrag inzake recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst. Ook fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving zijn van invloed op de arbeidsrelatie.

 

Arbeidsrecht

In Nederland wordt in het arbeidsrecht de verhoudingen geregeld tussen werkgevers en werknemers. Dit kan individueel zijn maar ook collectief. Alle geldende regels en wetten die vallen onder het arbeidsrecht zijn van toepassing op de tot stand gekomen arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

 

155 resultaten

Sorteer op:

Programm Arbeitsrecht25 und 26 Januar 201810:00 Uhr - 13:15 Uhr Das Modul 'Einführung ins Deutsche Recht: Arbeitsrecht' gibt einen umfassenden Einblick in das materielle Arbeitsrecht. Dabei wird die Veranstaltung sowohl Individualarbeitsrecht,...
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

2 dagen

572,-

Werkgevers mogen geen onderscheid maken op kenmerken als geslacht, leeftijd, geloof, ras, seksuele gerichtheid en nationaliteit. Niet tijdens de sollicitatieprocedure en ook niet op de werkvloer, in het loon en bij ontslag. Onderscheid is wel...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Waardenburg

295,-

In deze Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer gaan de ervaren docenten Arie Wit en Pieter Fluit (tevens auteurs NDSZ) door middel van praktijkvoorbeelden in op de juridische vragen die spelen rond de zieke werknemer, zowel wanneer...
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

1.395,-

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaren. Uiteraard wilt u geheel op de hoogte zijn van deze gevolgen om uw cliënten duidelijk...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

395,-

Voor iedereen die ontslagprocedures bij het UWV voert is dit de ideale, praktische cursus. Het thema van de cursus is de UWV- ontslagprocedure waarbij de ontslagregelingen worden besproken. Ook zullen de uitvoeringsregels uitvoerig aan de orde...
punt

NOvA PO: 2 punten

punt

MfN: 2 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

225,-

Mr. R.A.A. Duk bespreekt actuele rechtspraak. Daarbij gaat het met name om  de op 1 juli 2015 in werking getreden nieuwe bepalingen van ontslagrecht. Aan de orde komen de verschillende ontslaggronden bij toepassing van art. 7:669 lid 3 BW,...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Waardenburg

295,-

Donderdag 22 februari 2018 van 10.00 tot 16.45 uur, te Leiden5 PO NOvA Diverse hoogleraren en gastdocenten van de Universiteit Leiden van de afdelingen staats- en bestuursrecht en sociaal recht zullen ingaan op de laatste actualiteiten van...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

375,-

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
punt

NOvA PO: 2 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Webinar

125,-

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
punt

NOvA PO: 1 punt

tijdsduur

1 dag

lokatie

Webinar

65,-

Het arbeidsrecht is opnieuw, na invoering WWZ, in beweging. Dit laat het regeerakkoord wel zien. Tijdens deze cursus actualiteiten arbeidsrecht zal dan ook zoveel mogelijk in worden gegaan op de actualiteit van de dag. Te denken valt aan het...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Waardenburg

395,-

pijlStart