Cursusbank logo Cursussen arbeidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat bestaat uit talloze wetten en regels. Deze wetten en regels zorgen ervoor dat de werkgever en werknemer wettelijke verplichtingen hebben naar elkaar toe, wat ervoor dient te zorgen dat beide partijen zich goed gedragen ten opzichte van elkaar. Uiteraard staat dit niet tot in detail beschreven in de wet hoe men zich dient te gedragen, maar het biedt wel bandbreedtes waarin beide partijen zich in kunnen begeven.

De werknemer

Werkgever en werknemer zijn niet gelijkwaardig. Dit komt al doordat van oudsher werknemers werden uitgebuit door werkgevers in Nederland. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overheid veel wetten en regels heeft opgesteld waar elke werkgever en werknemer zich aan dient te houden in Nederland. Op deze manier kan de overheid ervoor zorgdragen dat de werknemers worden beschermd en kan het opkomen voor de belangen van de werknemers.

Een voorbeeld hiervan is dat de werkgever een minimumloon dient uit te keren aan werknemers. Daarnaast hebben werknemers recht op een minimum aantal dagen vrij per jaar. Als er een conflict ontstaat tussen werkgever en werknemer kan de werkgever de desbetreffende werknemer niet zomaar ontslaan.

Arbeidsrecht en de werkgever

In het arbeidsrecht zijn veel zaken vastgelegd die beperkingen opleggen aan de werkgever ten opzichte van de werknemer. Dit is een van de redenen waarom er veel discussies worden gevoerd in de politiek. Een goed voorbeeld in deze is de versoepeling van het ontslagrecht of de discussie rondom de pensioenleeftijd. Dit maakt het arbeidsrecht een relatief dynamisch terrein waarbij de werkgever als zowel de werknemer aanpassingen wensen, vaak in hun eigen voordeel.

Burgerlijk Wetboek

De meeste wetten van het arbeidsrecht kan men terugvinden in het Burgerlijk Wetboek. Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er nog een aantal andere wettelijke regelingen getroffen die betrekking kunnen hebben op het arbeidsrecht, hieronder enkele voorbeelden:

 • Wet Gelijke Behandeling
 • Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Naast de wettelijke regelingen zijn er op veel arbeidsovereenkomsten CAO’s van toepassing. Vaak hebben deze cao’s betrekking op gedeeltelijke of hele sectoren binnen de arbeidsmarkt. Deze collectieve afspraken vormen ook een onderdeel van het arbeidsrecht waar zowel de werkgever als werknemer mee te maken hebben.

In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staan een aantal belangrijke onderwerpen over het arbeidsrecht. Hieronder een aantal van deze belangrijke onderwerpen:

 • wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand (inclusief het rechtsvermoeden na 3 maanden wekelijkse arbeid of ten minste 20 uur arbeid per maand)
 • wanneer is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (de flexwet)
 • wanneer geldt een proeftijd
 • wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap)
 • de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever
 • de loondoorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte en de re-integratieverplichtingen van de werknemer
 • verlof
 • gelijke behandeling
 • hoe eindigt de arbeidsovereenkomst (van rechtswege door verstrijken van de termijn, opzegverboden, dringende reden, onverwijld opzeggen (ontslag op staande voet), opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, schadevergoeding (kantonrechtersformule, ontslagvergunning UWV WERKbedrijf, collectief ontslag)

Naast bovenstaand is er ook andere wetgeving binnen het arbeidsrecht. Hier kan men denken aan de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet melding collectief ontslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Naast deze wetten is er ook wetgeving van de EU van toepassing op het arbeidsrecht, denk hierbij aan het EG-verdrag inzake recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst. Ook fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving zijn van invloed op de arbeidsrelatie.

 

Arbeidsrecht

In Nederland wordt in het arbeidsrecht de verhoudingen geregeld tussen werkgevers en werknemers. Dit kan individueel zijn maar ook collectief. Alle geldende regels en wetten die vallen onder het arbeidsrecht zijn van toepassing op de tot stand gekomen arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

 

153 resultaten

Sorteer op:

In deze cursus leert de cursist de basisbeginselen van het ontslagrecht: In welke gevallen kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen? Op welke gronden kunnen zij dat doen? Welke termijnen gelden daarbij en wanneer...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

De WIA is inmiddels een aantal jaren van kracht. De knelpuntenbevinden zich op het snijvlak van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Voor een goede uitvoering van de arbeidsrechtpraktijk is kennisvan de bepalingen in de WIA daarom van groot...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Flexibele arbeidsrelaties blijven actueel. Tijdens de cursus zal op diepgravende wijze worden ingegaan op drie soorten flexibele arbeidsrelaties: de uitzendovereenkomst de detacheringsovereenkomst de payrollovereenkomst Deze drie soorten...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

395,-

Voor uw praktijk als Arbeidsrechtjurist, is het van belang dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid en recente jurisprudentie. De wijzigingen zijn talrijk. Denk daarbij aan de gewijzigde wijze van het...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Waardenburg

495,-

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaren. Uiteraard wilt u geheel op de hoogte zijn van deze gevolgen om uw cliënten duidelijk...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

395,-

Het ambtenarenrecht staat op het punt ingrijpend te wijzigen. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van 9 maart jl. is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad. In deze cursus maken arbeids- en ambtenarenrecht specialisten dr. mr. Steven...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

280,-

Sinds de invoering van de WWZ behoort hoger beroep tot de mogelijkheden bij procesvoering in arbeidszaken. Daar waar eerst de kantonrechter het laatste woord had kan men nu de raadsheer verzoeken een definitief oordeel te vellen. Hoe heeft hoger...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

595,-

Verdiep je kennis van payrolling, uitzending, detachering en contracten bepaalde tijdAls ervaren arbeidsrechtjurist wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en je kennis verdiepen. Met deze cursus ben je weer helemaal op de hoogte op het...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

499,-

Tijdens deze zeer populaire studiedag zullen onze docenten de wijzigingen binnen het ontslagrecht met u bespreken.In het ochtenddeel staan het instructierecht van de werkgever en de disciplinaire maatregelen centraal. Het gaat hierbij om onderwerpen...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

MfN: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Den Bosch

545,-

De jurist die zich bezighoudt met het arbeidsrecht wordt steeds meer geacht zich te verdiepen in het zogenaamde ‘corporate arbeidsrecht’. In dat kader komen vragen op als: wanneer is sprake van overgang van onderneming? Wat betekent een...
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

1.395,-

pijlStart