Cursusbank logo Arbeidsconflicten en ziekte

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
5
puntMfN:
5
duratie1 dag
Zwolle
495,-

Mrt

25

Arbeidsconflicten en ziekte

Een werknemer meldt zich ziek in verband met een conflict op het werk. Wat nu? Menig leidinggevende en rechtshulpverlener moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Moet de ziekmelding ‘serieus’ worden genomen en worden doorgeleid naar de arbodienst? Moet het loon worden doorbetaald? En hoe moet het met de begeleiding van de werknemer? Welke maatregelen moet een werkgever nemen en moet de werknemer hieraan meewerken? Kan, als het conflict niet wordt opgelost, de werknemer worden ontslagen? Dergelijke vragen komen tijdens de studiedag aan de orde en worden beantwoord door met het onderwerp zeer ervaren docenten.

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u in staat een verantwoorde inschatting te maken ten aanzien van de begeleiding en mogelijke oplossingen van een conflictsituatie. Duidelijk wordt voor u of een werkgever het loon moet doorbetalen, welke inspanningen van de werkgever kunnen worden verlangd om het conflict op te lossen, welke rol mediation daarbij speelt en op welke wijze de werknemer aan een voorgedragen oplossing moet meewerken. Ook heeft u kennis van de verschillende actoren in het begeleidingsproces, in het bijzonder de rol van de bedrijfsarts en de mediator.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, mediators.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

 

Programma

Donderdag 6 december 2018, 9:45 uur tot 16:30 uur

09.45 – 10.45 uur 
Ziek of conflict: rol van de bedrijfsarts

 • toetsing door bedrijfsarts
 • STECR werkwijzer arbeidsconflicten
 • wanneer afkoelingsperiode (time out)?
 • reikwijdte advisering bedrijfsarts

10.45 – 11.00 uur 
Pauze

11.00 – 12.00 uur 
Vervolg Ziek of conflict: rol van de bedrijfsarts

 • implicaties van een niet medisch oordeel bedrijfsarts
 • botsende oordelen: deskundigenoordeel en oordeel bedrijfsarts
 • verwijzing naar psycholoog door bedrijfsarts en terugkoppeling
 • behandeling casus

12.00 – 13.00 uur 
Lunch

13.00 – 14.45 
Arbeidsrechtelijke beoordeling van het conflict

 • loondoorbetaling ex art. 7:628 BW of art. 7:629 BW?
 • bewijslastverdeling
 • hoogte van het loon/medewerkingsverplichting werknemer
 • rol van coaching en begeleiding
 • op non-actiefstelling en disciplinaire maatregelen
 • ontslag wegens een conflict: transitievergoeding, verwijtbaarheid?
 • behandeling casus

14.45 – 15.00 uur 
Pauze

15.00 – 16.30 uur 
Ziekte en rouw:

 • bron van arbeidsconflicten
 • conflictgevoelige momenten
 • waar gaat het werkelijk over?
 • mediaton: hoe en wanneer
 • randvoorwaarden mediation

16.30 uur 
Afsluiting


Programma

Donderdag 25 maart 2021, 9:15 uur tot 16:30 uur

09.15 - 09.45 Ontvangst 

09.45 – 10.45 uur 

Ziek of conflict: rol van de bedrijfsarts

 • toetsing door bedrijfsarts
 • STECR werkwijzer arbeidsconflicten
 • wanneer afkoelingsperiode (time out)?
 • reikwijdte advisering bedrijfsarts

10.45 – 11.00 uur 
Pauze

11.00 – 12.00 uur 
Vervolg Ziek of conflict: rol van de bedrijfsarts

 • implicaties van een niet medisch oordeel bedrijfsarts
 • botsende oordelen: deskundigenoordeel en oordeel bedrijfsarts
 • verwijzing naar psycholoog door bedrijfsarts en terugkoppeling
 • behandeling casus

12.00 – 13.00 uur 
Lunch

13.00 – 14.45 
Arbeidsrechtelijke beoordeling van het conflict

 • loondoorbetaling ex art. 7:628 BW of art. 7:629 BW?
 • bewijslastverdeling
 • hoogte van het loon/medewerkingsverplichting werknemer
 • rol van coaching en begeleiding
 • op non-actiefstelling en disciplinaire maatregelen
 • ontslag wegens een conflict: transitievergoeding, verwijtbaarheid?
 • behandeling casus

14.45 – 15.00 uur 
Pauze

15.00 – 16.30 uur  Ziekte, arbeidsconflict en mediation
- wat is een conflict: definities
- conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
- betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
- wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplosdenken’
- mediationproces: belangrijke aspecten
- checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
Mevrouw mr. H. Groen

16.30 uur 
Afsluiting


Docent(en)

Dr. B. Sorgdrager
Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

mevrouw mr. dr. P.H. Burger
Advocaat Advocaat

mevrouw mr. H. Groen
mediator bij MediationPoint mediator bij MediationPoint


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Arbeidsconflicten en ziekte
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
5 punt(en)
MfN
5 punt(en)
Studie uren:
5
Adres

Bilderberg Grand Hotel Wientjes

Stationsweg 7

8011 CZ Zwolle

Datum
Donderdag 25 maart 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
25-03-2021, 09:15 - 16:30