Cursusbank logo Cursussen Ambtenarenrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Meer

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Ambtenarenrecht

Op het gebied van wet-en regelgeving krijgt men bij het ambtenarenrecht vooral te maken met de Grondwet, de Ambtenarenwet en met het Algemeen Rijksambtenarenreglement, AW, CAR/UWO en de Awb.

Zaken waar het ambtenarenrecht in voorziet zijn onder meer:

  1. aanstelling
  2. ontslag
  3. sociale zekerheid
  4. collectief onderhandelen
  5. collectieve actie
  6. medezeggenschap
  7. rechtsbescherming

Ad 1) Aanstelling

De aanstelling is de rechtshandeling waarmee een bestuursorgaan de dienstbetrekking van een ambtenaar tot stand brengt. Aan die aanstellingen zijn allerlei voorwaarden verbonden. Art. 9 ARA  bepaalt dat een aanstelling voor langer dan 3 maanden alleen kan plaatsvinden op grond van de gegevens waarover het bevoegd gezag beschikt.  Verder kan een psychologisch onderzoek, een medisch onderzoek of een veiligheidsonderzoek plaatsvinden. Van deze aanstelling wordt een akte van aanstelling opgemaakt. Voor een tijdelijke aanstellingen en het eventueel beëindigen gelden aparte regels.

Ad 2) Ontslag

Tenzij een dienstverband van rechtswege eindigt is er een ontslagbesluit nodig om de ambtelijke dienstbetrekking te beëindigen. Een ambtenaar in vaste dienst kan alleen worden ontslagen als het ontslag aan een van de genoemde gronden in het ARAR voldoet. Deze opsomming in de wet is limitatief. Gronden voor ontslag kunnen zijn ontslag op aanvraag, bezwaren tegen verplaatsing, het aanvaarden en bekleden van politieke functies, strafontslag, geschiktheid, onbetrouwbaarheid, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, persoonlijke gronden en andere gronden. Om de ambtenaar voldoende rechtsbescherming te geven zijn er bovendien regels die het bevoegd gezag in de ontslagprocedure moet volgen. Een bepaalde opzegtermijn, een hoorverplichting, in sommige gevallen het aanbieden van ander arbeid, het schriftelijk verlenen van het ontslag en het motiveren van het ontslag zijn hier enkele van.

Ad 3) Sociale zekerheid

Wat betreft sociale zekerheid worden er voorwaarden gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor een bepaalde uitkeringen. Deze uitkeringen moeten ook uiteraard gefinancierd worden. Verder kan gedacht worden aan ziektegeld, een aanvullende bezoldiging, de re-integratie en het bijbehorende proces.

Ad 4) collectief onderhandelen

In Nederland vinden onderhandelingen tussen werkgever en werknemer plaats binnen ondernemingen (ondernemings-cao en sociaal plan), in de bedrijfstakken (bedrijfstak-cao) en op nationaal niveau (stichting van de arbeid). Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen sectoroverleg op nationaal niveau en op decentraal niveau.

Ad 5) Collectieve actie

Ambtenaren kunnen besluiten te gaan staken. Ondanks dat er een strafrechtelijk stakingsverbod is (art. 358bis Sr), kunnen acties van ambtenaren geoorloofd zijn. Dit hangt af van de concrete omstandigheden. Onevenredig grote schade voor derden is een toetsingscriterium voor de rechter om de rechtmatigheid van de actie te beoordelen. Verder zijn de zorgvuldigheidsnorm, het ultimum-remediumvereiste en het proportionaliteitscriterium criteria die de rechter meeneemt in zijn beoordeling.

Ad 6) Medezeggenschap

Het recht op medezeggenschap is een grondrecht (art. 19 lid 2 GW en 109 GW). De Wet op de ondernemingsraden regelt de medezeggenschap binnen een onderneming

Ad 7) Rechtsbescherming

Het ambtenarenprocesrecht is grotendeels te vinden in de Awb, waarin onder andere bezwaar en beroep tegen een besluit staat geregeld. De voorlopige voorziening speelt ook een belangrijke rol.

De rechtspositie van ambtenaren is steeds vaker onderhevig aan veranderingen en vandaar dat het noodzakelijk is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht valt als onderdeel van het arbeidsrecht te zien. Het regelt de rechtspositie van de ambtenaren die in dienst zijn voor de overheid. Hierbij kan gedacht worden aan ambtenaren bij ministeries, provincies, defensie, gemeenten, waterschappen, etc.

 

17 resultaten

Sorteer op:

Accreditatie / PE puntenWsnp 4.00 puntenVeWeVe (in aanvraag)NBPB 4.00 lesurenKiwa NEN 6.00 puntenBPBI 4.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Wat levert klantgericht werken ú op? In deze cursus leren we dat niet alleen uw klant/cliënt daarvan...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

375,-

Het programma is als volgt:   Aanvang:  9 uur Koffiepauze: van 10 – 10:15 uur Lunch: van 12 – 12:30 uur Koffiepauze: van 15 – 15:30 uur Einde dag: 17 uur.   Netto aantal lesuren 7   Intelligent...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Gouda

695,-

Het programma is als volgt:   Aanvang:  9 uur Koffiepauze: van 10 – 10:15 uur Lunch: van 12 – 12:30 uur Koffiepauze: van 15 – 15:30 uur Einde dag: 17 uur.   Netto aantal lesuren 7   Signaalgericht...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Gouda

695,-

    Het programma is als volgt:   Aanvang:  9 uur Koffiepauze: van 10 – 10:15 uur Lunch: van 12 – 12:30 uur Koffiepauze: van 15 – 15:30 uur Einde dag: 17 uur.   Netto aantal lesuren 7 Strategische...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Gouda

695,-

Accreditatie / PE puntenWsnp 6.00 puntenVeWeVe (in aanvraag)NBPB 5.00 lesurenKiwa NEN 4.00 puntenBPBI 5.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Tijdens deze cursus leer je, naast het juist schatten van het inkomen, alle ins en outs van de verschillende...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Accreditatie / PE puntenWsnp 4.00 puntenVeWeVe (in aanvraag)NBPB 4.00 lesurenKiwa NEN 6.00 puntenBPBI 4.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)In één middag brengt de docent u op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe privacyregels. ...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

375,-

Accreditatie / PE puntenWsnp 6.00 puntenVeWeVe (in aanvraag)NBPB 5.00 lesurenKiwa NEN 6.00 puntenBPBI 5.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Uitvoerenden en beleidsmakers van de schuldhulpverlening krijgen inzicht in de mogelijkheden om goede...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Accreditatie / PE puntenWsnp 4.00 puntenVeWeVe (in aanvraag)NBPB 5.00 lesurenKiwa NEN 4.00 puntenBPBI 5.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Hoe berekent u het Vrij te laten bedrag correct? In een schuldregeling wordt volgens...
tijdsduur

1 dag

375,-

Accreditatie / PE puntenWsnp 6.00 puntenVeWeVe (in aanvraag)NBPB 5.00 lesurenKiwa NEN 6.00 puntenBPBI 5.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zal naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht worden....
tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

1 januari 2020: wat verandert er concreet in de rechtspositie van ambtenaren?Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van publieke (ambtenaren)...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

625,-

pijlStart