Cursusbank logo Cursussen Ambtenarenrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Ambtenarenrecht

Op het gebied van wet-en regelgeving krijgt men bij het ambtenarenrecht vooral te maken met de Grondwet, de Ambtenarenwet en met het Algemeen Rijksambtenarenreglement, AW, CAR/UWO en de Awb.

Zaken waar het ambtenarenrecht in voorziet zijn onder meer:

  1. aanstelling
  2. ontslag
  3. sociale zekerheid
  4. collectief onderhandelen
  5. collectieve actie
  6. medezeggenschap
  7. rechtsbescherming

Ad 1) Aanstelling

De aanstelling is de rechtshandeling waarmee een bestuursorgaan de dienstbetrekking van een ambtenaar tot stand brengt. Aan die aanstellingen zijn allerlei voorwaarden verbonden. Art. 9 ARA  bepaalt dat een aanstelling voor langer dan 3 maanden alleen kan plaatsvinden op grond van de gegevens waarover het bevoegd gezag beschikt.  Verder kan een psychologisch onderzoek, een medisch onderzoek of een veiligheidsonderzoek plaatsvinden. Van deze aanstelling wordt een akte van aanstelling opgemaakt. Voor een tijdelijke aanstellingen en het eventueel beëindigen gelden aparte regels.

Ad 2) Ontslag

Tenzij een dienstverband van rechtswege eindigt is er een ontslagbesluit nodig om de ambtelijke dienstbetrekking te beëindigen. Een ambtenaar in vaste dienst kan alleen worden ontslagen als het ontslag aan een van de genoemde gronden in het ARAR voldoet. Deze opsomming in de wet is limitatief. Gronden voor ontslag kunnen zijn ontslag op aanvraag, bezwaren tegen verplaatsing, het aanvaarden en bekleden van politieke functies, strafontslag, geschiktheid, onbetrouwbaarheid, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, persoonlijke gronden en andere gronden. Om de ambtenaar voldoende rechtsbescherming te geven zijn er bovendien regels die het bevoegd gezag in de ontslagprocedure moet volgen. Een bepaalde opzegtermijn, een hoorverplichting, in sommige gevallen het aanbieden van ander arbeid, het schriftelijk verlenen van het ontslag en het motiveren van het ontslag zijn hier enkele van.

Ad 3) Sociale zekerheid

Wat betreft sociale zekerheid worden er voorwaarden gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor een bepaalde uitkeringen. Deze uitkeringen moeten ook uiteraard gefinancierd worden. Verder kan gedacht worden aan ziektegeld, een aanvullende bezoldiging, de re-integratie en het bijbehorende proces.

Ad 4) collectief onderhandelen

In Nederland vinden onderhandelingen tussen werkgever en werknemer plaats binnen ondernemingen (ondernemings-cao en sociaal plan), in de bedrijfstakken (bedrijfstak-cao) en op nationaal niveau (stichting van de arbeid). Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen sectoroverleg op nationaal niveau en op decentraal niveau.

Ad 5) Collectieve actie

Ambtenaren kunnen besluiten te gaan staken. Ondanks dat er een strafrechtelijk stakingsverbod is (art. 358bis Sr), kunnen acties van ambtenaren geoorloofd zijn. Dit hangt af van de concrete omstandigheden. Onevenredig grote schade voor derden is een toetsingscriterium voor de rechter om de rechtmatigheid van de actie te beoordelen. Verder zijn de zorgvuldigheidsnorm, het ultimum-remediumvereiste en het proportionaliteitscriterium criteria die de rechter meeneemt in zijn beoordeling.

Ad 6) Medezeggenschap

Het recht op medezeggenschap is een grondrecht (art. 19 lid 2 GW en 109 GW). De Wet op de ondernemingsraden regelt de medezeggenschap binnen een onderneming

Ad 7) Rechtsbescherming

Het ambtenarenprocesrecht is grotendeels te vinden in de Awb, waarin onder andere bezwaar en beroep tegen een besluit staat geregeld. De voorlopige voorziening speelt ook een belangrijke rol.

De rechtspositie van ambtenaren is steeds vaker onderhevig aan veranderingen en vandaar dat het noodzakelijk is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht valt als onderdeel van het arbeidsrecht te zien. Het regelt de rechtspositie van de ambtenaren die in dienst zijn voor de overheid. Hierbij kan gedacht worden aan ambtenaren bij ministeries, provincies, defensie, gemeenten, waterschappen, etc.

 

37 resultaten

Sorteer op:

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 6 lesurenKiwa NEN 6 puntenBPBI 5 puntenRegisterplein (op aanvraag)Optimaal gebruik maken van dwangmiddelen in het minnelijk traject Veel praktijkvragen De...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

495,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 6 lesurenKiwa NEN 6 puntenBPBI 5 puntenRegisterplein (op aanvraag)Uitvoerenden en beleidsmakers van de schuldhulpverlening krijgen inzicht in de mogelijkheden om goede schuldhulpverlening...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

495,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe puntenKiwa NEN 4 puntenBPBI 4 puntenRegisterplein (op aanvraag)NBPB 4 lesurenHet stelsel van vóór en na 1 januari 2018 Kennis van huwelijksvermogensrecht noodzakelijk voor...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

375,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 4 lesurenKiwa NEN 4 puntenBPBI 5 puntenRegisterplein (op aanvraag)Hoe berekent u het Vrij te laten bedrag correct? In een schuldregeling wordt volgens een...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

375,-

Datum: donderdag 28 mei 2020. (Voorheen Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs) Inhoud van de masterclass volgt. Praktische informatie Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel Programma 12.30-13.00 uur: Ontvangst...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

MfN: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

445,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 4 lesurenKiwa NEN 4 puntenBPBI 4 puntenRegisterplein (op aanvraag)Omgaan met klantbeleving en emoties in het eerste klantcontact. Weinig tijd, veel informatie Soms...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

375,-

Marije Schneider over de normaliseringVanaf 1 januari 2020 is de normalisering een feit, we gaan over van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. In onderstaande video vertelt Marije Schneider, docent van deze cursus, welke gevolgen deze...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

695,-

<strong>Twee nieuwe wetten wijzigden de rechtspositie van de ambtenaar op 1 januari jl. volledig! De `normalisering` van het ambtenarenrecht is gelijktijdig met de WAB in werking getreden. Wat betekent deze samenloop van nieuwe wetgeving?...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

299,-

Marije Schneider over de normaliseringVanaf 1 januari 2020 is de normalisering een feit, we gaan over van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. In onderstaande video vertelt Marije Schneider, docent van deze cursus, welke gevolgen deze...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

225,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 6 lesurenKiwa NEN 6 puntenBPBI 5 puntenRegisterplein (op aanvraag)Verdiep uw kennis voor effectieve schuldhulpverlening aan schuldenaren met een koophuis ...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

495,-

pijlStart