Cursusbank logo Cursussen Algemeen Juridisch

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Roerende en onroerende zaken

In het Nederlandse burgerlijk wetboek worden zaken onderverdeeld in roerende en onroerende zaken. Onder onroerende zaken valt onder meer grond, delfstoffen die nog niet gewonnen zijn, beplanting die verenigd zijn met de grond, gebouwen en andere werken zoals een brug. Een zaak is roerend als deze niet onroerend is. Zo is een boom met wortels een onroerende zaak, maar als deze omgekapt wordt of omwaait dan wordt de boom een roerende zaak. Een ander voorbeeld is een houten tuinhuis. Als het tuinhuis vast zit in de fundering aan de grond is het een onroerend goed. Ook als het tuinhuis vastgeschroefd is aan de fundering kan deze worden omschreven als een onroerend goed. Als de eigenaar kan aantonen dat hij het tuinhuis ieder najaar losschroeft van de fundering en in het voorjaar weer vastschroeft aan de fundering, kan het tuinhuis (de opbouw) omschreven worden als roerend goed en de fundering als onroerend goed.

Eén of meerdere zaken

Een zaak op zichzelf kan bestaan uit meerdere zaken. Als een bestanddeel van een bepaalde zaak valt onder een andere zaak, dan is vanuit juridisch oogpunt deze twee zaken aan elkaar verbonden en wordt dan gezien als één zaak. Als een bepaalde zaak een bestanddeel is van een andere zaak hangt af van de verkeersopvatting. Met de verkeersopvatting wordt bedoeld hoe er over een bepaalde kwestie in algemene zin in de maatschappij over gedacht wordt. Een andere reden om twee of meer zaken als één zaak te zien is als de zaken op een dusdanige manier met elkaar verbonden zijn dat het niet langer mogelijk is om de zaken los van elkaar te behandelen zonder dat er beschadiging van een van de zaken kan optreden.

Eigendom en beperkte rechten van een zaak

Het eigendom van een rechtssubject is het meest uitgebreide recht welke een zaak zou kunnen hebben. Een rechtssubject is een rechtspersoonlijkheid of een juridische persoonlijkheid. In het juridische bestaan twee verschillende rechtssubjecten, namelijk natuurlijke personen en rechtspersonen. Het eigendom beschrijft het recht om van een bepaalde zaak gebruik te mogen maken en hierover te beschikken. Als iemand eigenaar van een zaak is heeft deze de mogelijkheid om zogenoemde beperkte rechten op een zaak van toepassing te laten. Deze rechten kunnen onderverdeeld worden in gebruiksrechten (genotsrechten) en zekerheidsrechten. Een goed voorbeeld van gebruiksrechten is vruchtgebruik. Hiermee wordt het recht verleend om op een bepaalde manier gebruik te maken van een bepaald goed van iemand anders. Zekerheidsrechten hebben betrekking om bepaalde zekerheid te verstrekken bij een geldvordering. Als een geldvordering niet geïnd kan worden door een faillissement bijvoorbeeld, de houder van het zekerheidsrecht zich kan verhalen op de zaak waar het recht op rust. Een hypotheek is een voorbeeld van een zekerheidsrecht.

 

Algemeen Juridisch

Een zaak in het Nederlands recht is in het Burgerlijk Wetboek Boek 3 beschreven als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Vermogensrechten en zaken worden in Nederland gezien als goederen.

 

 

29 resultaten

Sorteer op:

Ontvang een half jaar lang elke week een e-learning en studeer op een zelf gekozen moment! FBN Juristen introduceert e-learning voor het notariaat, verdieping van kennis gebaseerd op de actualiteit! Met deze nieuwe vorm van leren bepaalt u zelf...
punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

0 dag

lokatie

Thuisstudie

395,-

Tijdens de cursus komt aan bod: Voor de vraag of op een vordering op een failliete debiteur een uitkering te verwachten valt, is van groot belang of deze vordering bij de afwikkeling van het faillissement wordt aangemerkt als een boedelschuld...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zwolle

199,-

Binnenkort treedt de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking. Voor uw kantoor brengt dat grote veranderingen mee. Uw clientidentificatie procedure moet aangepast worden aan de nieuwe eisen. Daarnaast...
punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

450,-

Asbest is nog steeds een probleem in Nederland. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid zijn er stringente regels voor bijvoorbeeld slopen, gebruiken en verwijderen. Hoewel deze regels er al jaren zijn, blijft toezicht en handhaving hierop...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Filantropie, een term die steeds meer in de belangstelling staat. Enerzijds omdat de overheid niet langer vanzelfsprekend maatschappelijke doelen steunt, anderzijds omdat steeds meer organisaties en particulieren zich bezighouden met het doen...
punt

NOvA PO: 3 punten

punt

KNB: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

295,-

Als juridisch ondersteuner en secretaresse heeft u met veel verschillende gesprekspartners te maken: advocaten, notarissen, cliënten, juristen. Vaak is er weinig tijd om zaken te bespreken en moet u met weinig informatie toch uw werkzaamheden...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Den Haag

395,-

Leadership development for women in lawInvesting in high potential lawyers is a top priority for law firms. It makes sure their talented employees develop the qualities they need to become successful lawyers or partners.OSR Legal Education has...
punt

NOvA PO: 30 punten

tijdsduur

6 dagen

lokatie

Utrecht

5.395,-

SamenvattingU heeft als handhavingsspecialist van een Uitvoeringsorgaan of Gemeente een –naar uw idee- gedegen en intensief rechtmatigheidsonderzoek verricht. Desondanks wordt de beslissing van het Uitvoeringsorgaan toch ‘onderuit’ gehaald...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

535,-

Financieel inzicht voor niet-financiële managers – waarom? Heeft u regelmatig met begrotingen en budgetten te maken? Wilt u de financiële gevolgen van uw beslissingen kunnen overzien? Wilt u weten wat veelgebruikte financiële...
tijdsduur

3 dagen

lokatie

Amsterdam

2.380,-

Apr

17
Tijdens de cursus komt aan bod:   De grens tussen verbintenissenrecht en goederenrecht is niet altijd scherp te trekken. Bovendien is die grens onder invloed van jurisprudentie in beweging. Toch blijft het onderscheid tussen goederenrecht...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KBvG: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zwolle

199,-

pijlStart