Cursusbank logo Cursussen Algemeen Juridisch

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Meer

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Algemeen Juridisch

Een zaak in het Nederlands recht is in het Burgerlijk Wetboek Boek 3 beschreven als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Vermogensrechten en zaken worden in Nederland gezien als goederen.

 

 

27 resultaten

Sorteer op:

Accreditatie / PE puntenNOvA 4.00 puntenNiet JuridischNIVRE (in aanvraag) Inzicht in psychologische processen & de relatie tussen lijf, pijn en brein. Met behulp van uw eigen casuïstiek wordt u meegenomen naar de factoren die...
tijdsduur

1 dag

545,-

Voor beginnend juridisch secretaresses en andere ondersteuners in de letselschadepraktijk die graag meer inzicht en kennis willen verkrijgen van de specifieke elementen van het personenschaderecht en de letselschaderegeling. ...
tijdsduur

1 dag

545,-

Deze cursus behandelt de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen gericht op uw praktijk. U bereikt snel een actueel en hoog niveau. Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst en online cursusmodules. Onderwerpen die aan de...
tijdsduur

1 dag

695,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 4.00 puntenJuridischNIVRE (in aanvraag) Causaliteit bezien vanuit diverse arbeidsrelaties. Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkmiddag: Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid...
tijdsduur

1 dag

495,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 5.00 puntenJuridischNIVRE (in aanvraag) De docenten wijzen u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er aandacht voor belangwekkende jurisprudentie...
tijdsduur

1 dag

545,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 4.00 puntenJuridischNIVRE (in aanvraag) Lessen uit de jurisprudentie en literatuur in whiplashzaken voor het bewijs van beperkingen voor arbeid en zelfwerkzaamheid. Sinds de ingrijpende...
tijdsduur

1 dag

495,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 4.00 puntenJuridischNIVRE (in aanvraag) Inzicht in de juridische haken en ogen van de SVI & de letselschaderegeling. Binnen de SVI kan sprake zijn van uiteenlopende polisvoorwaarden,...
tijdsduur

1 dag

495,-

Accreditatie / PE puntenNIVRE (in aanvraag)NOvA 6.00 puntenJuridisch In de letselschadepraktijk kunnen op het oog 'normale' situaties tot forse knelpunten in de schadeafhandeling leiden. Een aantal veel voorkomende situaties zal...
tijdsduur

1 dag

695,-

Accreditatie / PE puntenNOvA 4.00 PO-puntenNIVRE 4.00 PE-punten De kwaliteit van het bewijsmateriaal is doorslaggevend voor het wel / niet slagen van je zaak. Onderwerpen / vragen die aan de orde komen: Hoe het...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

495,-

Accreditatie / PE puntenNIVRE (in aanvraag)NOvA 4.00 puntenNiet Juridisch De docent bespreekt de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit, vorm en inhoud van een rekenrapport. Daarnaast wordt ingegaan op het lezen, begrijpen én...
tijdsduur

1 dag

495,-

Roerende en onroerende zaken

In het Nederlandse burgerlijk wetboek worden zaken onderverdeeld in roerende en onroerende zaken. Onder onroerende zaken valt onder meer grond, delfstoffen die nog niet gewonnen zijn, beplanting die verenigd zijn met de grond, gebouwen en andere werken zoals een brug. Een zaak is roerend als deze niet onroerend is. Zo is een boom met wortels een onroerende zaak, maar als deze omgekapt wordt of omwaait dan wordt de boom een roerende zaak. Een ander voorbeeld is een houten tuinhuis. Als het tuinhuis vast zit in de fundering aan de grond is het een onroerend goed. Ook als het tuinhuis vastgeschroefd is aan de fundering kan deze worden omschreven als een onroerend goed. Als de eigenaar kan aantonen dat hij het tuinhuis ieder najaar losschroeft van de fundering en in het voorjaar weer vastschroeft aan de fundering, kan het tuinhuis (de opbouw) omschreven worden als roerend goed en de fundering als onroerend goed.

Eén of meerdere zaken

Een zaak op zichzelf kan bestaan uit meerdere zaken. Als een bestanddeel van een bepaalde zaak valt onder een andere zaak, dan is vanuit juridisch oogpunt deze twee zaken aan elkaar verbonden en wordt dan gezien als één zaak. Als een bepaalde zaak een bestanddeel is van een andere zaak hangt af van de verkeersopvatting. Met de verkeersopvatting wordt bedoeld hoe er over een bepaalde kwestie in algemene zin in de maatschappij over gedacht wordt. Een andere reden om twee of meer zaken als één zaak te zien is als de zaken op een dusdanige manier met elkaar verbonden zijn dat het niet langer mogelijk is om de zaken los van elkaar te behandelen zonder dat er beschadiging van een van de zaken kan optreden.

Eigendom en beperkte rechten van een zaak

Het eigendom van een rechtssubject is het meest uitgebreide recht welke een zaak zou kunnen hebben. Een rechtssubject is een rechtspersoonlijkheid of een juridische persoonlijkheid. In het juridische bestaan twee verschillende rechtssubjecten, namelijk natuurlijke personen en rechtspersonen. Het eigendom beschrijft het recht om van een bepaalde zaak gebruik te mogen maken en hierover te beschikken. Als iemand eigenaar van een zaak is heeft deze de mogelijkheid om zogenoemde beperkte rechten op een zaak van toepassing te laten. Deze rechten kunnen onderverdeeld worden in gebruiksrechten (genotsrechten) en zekerheidsrechten. Een goed voorbeeld van gebruiksrechten is vruchtgebruik. Hiermee wordt het recht verleend om op een bepaalde manier gebruik te maken van een bepaald goed van iemand anders. Zekerheidsrechten hebben betrekking om bepaalde zekerheid te verstrekken bij een geldvordering. Als een geldvordering niet geïnd kan worden door een faillissement bijvoorbeeld, de houder van het zekerheidsrecht zich kan verhalen op de zaak waar het recht op rust. Een hypotheek is een voorbeeld van een zekerheidsrecht.