Cursusbank logo Afwikkeling nalatenschappen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
puntKNB:
4
duratie1 dag
Rotterdam
395,-

Apr

09

Afwikkeling nalatenschappen

De afwikkeling van nalatenschappen luistert nauw. Men moet de belangen van alle crediteuren en erfgenamen in het oog houden en opletten dat niemand benadeeld wordt. Daarbij speelt ook nog de discussie of de kosten van de vereffening wel preferent zijn. Bij negatieve nalatenschappen speelt dit alles nog wat scherper. Met name ook, omdat de vereffenaar zelf een gerede kans loopt om, wanneer een crediteur zich tekort gedaan voelt, privé aansprakelijk te worden gesteld.

Doelstelling


Na afloop van de cursus heeft de cursist overzicht over het verloop van de afwikkeling van een nalatenschap. Hij kan deze kennis in de praktijk toepassen en zelfstandig een nalatenschap, zelfs een negatieve nalatenschap, met succes afwikkelen.

Programma

Dinsdag 9 april 2019, 13:30 uur tot 17:45 uur
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30 Inleiding
Aanvaarding
Wet BETOS
Afwikkeling algemeen
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.45 Bijzondere leerstukken:
  • Vereffening
  • Negatieve nalatenschappen
  • Aansprakelijkheden
17.45 Afsluiting

Docent(en)

dhr. mr. dr. E.W.J. Ebben
Eric Ebben (1959) was ruim 20 jaar universitair docent Notariële vakken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar is hij gepromoveerd op de dissertatie 'De positie van de langstlevende echtgenoot en kinderen in het nieuwe Erfrecht'. Hij is coauteur van Pitlo deel 5 (Erfrecht) en zit in de raad van advies van Split-online. Hij heeft een lange lijst van publicaties op zijn naam. Hij heeft een juridisch adviesbureau, voornamelijk voor de advocatuur en het notariaat en een mediationpraktijk voor familiezaken.


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Afwikkeling nalatenschappen
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
KNB
4 punt(en)
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Dinsdag 9 april 2019
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
09-04-2019, 13:30 - 17:45