Cursusbank logo Actueel en belangrijk: Hoe om te gaan met fouten en calamiteiten in de gezondheidszorg?

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Utrecht
495,-

Apr

24

Actueel en belangrijk: Hoe om te gaan met fouten en calamiteiten in de gezondheidszorg?

Incl. bespreking Wkkgz

Bestemd voor: advocaten, gezondheidsjuristen en juristen/klachtenbehandelaars binnen zorginstellingen.


Recentelijk is de aandacht voor het omgaan met fouten, incidenten en calamiteiten in de gezondheidszorg sterk toegenomen, mede naar aanleiding van de media-aandacht over zorginstellingen die calamiteiten ten onrechte niet gemeld zouden hebben. Het gaat hierbij vaak om complexe situaties, waarin normen uit verschillende wettelijke regelingen van belang zijn. Ook in de tuchtrechtspraak komen geschillen over het omgaan met fouten en incidenten steeds vaker aan de orde. Er wordt door zorgverleners nogal eens een tegenstelling ervaren tussen het goed omgaan met kwaliteitssystemen aan de ene kant en openheid naar de patiënt aan de andere kant. Dit uit zich onder meer in de vraag of een calamiteitenrapport aan de patiënt moet worden verstrekt.

In deze cursus wordt uitvoering ingegaan op het omgaan met fouten, incidenten en calamiteiten, aan de hand van de meest recente regelgeving en de actuele ontwikkelen in de (tucht)rechtspraak. Met deze cursus heeft u weer een compleet overzicht van de stand van zaken over dit belangrijke thema. De cursus is geschikt voor iedereen die in de rechtspraktijk of in de praktijk van de zorg te maken heeft met de afhandeling van fouten, incidenten en calamiteiten.

 


Programma

Dinsdag 24 april 2018, 13:30 uur tot 16:45 uur

13:00 - 13:30 uur 
Ontvangst en inschrijving 

13:30 - 15:00 uur
- Incidenten en calamiteiten in de context van de kwaliteit van zorg
- De gevolgen van recente regelgeving (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, nieuw beleid van de Inspectie, relatie met veilig melden)
- De rechten van de patiënt met betrekking tot incidenten en calamiteiten
- De relatie met klachtrecht en aansprakelijkheid

15:00 - 15:15 uur 
Pauze

15:15 - 16:45 uur
- Openheid over fouten
- Het belang van ‘open disclosure’ in zorginstellingen
- De (tucht)rechtspraak over het omgaan met fouten, incidenten en calamiteiten    
- Zwijgcontracten in de zorg 


Docent(en)

prof. mr. J. (Johan) Legemaate
Hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit van Amsterdam.Johan Legemaate is lid van de raad van toezicht van een groot ziekenhuis. Hij heeft veel ervaring als wetenschapper op het gebied van het gezondheidsrecht, onder meer door deelname aan wetsevaluaties. Daarnaast was hij een groot aantal jaren betrokken bij beleidsvorming en rechtspraktijk, als juridisch adviseur van de artsenorganisatie KNMG. Tevens de afgelopen jaren nauw betrokken bij het wetgevingsproces dat tot de Wkkgz heeft geleid. 


Details

Cursusaanbieder
SDU Juridische Opleidingen
Cursustitel
Actueel en belangrijk: Hoe om te gaan met fouten en calamiteiten in de gezondheidszorg?
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
3 punt(en)
Adres

BCN Utrecht CS

Catharijnesingel 48

3511 GC Utrecht

Datum
Dinsdag 24 april 2018
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
24-04-2018, 13:30 - 16:45