Cursusbank logo Actualiteitencursus Sociale Zekerheid

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Online
625,-

NOV 2021

30

Actualiteitencursus Sociale Zekerheid

Volledig up-to-date in sociale zekerheid

Ben je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociaal zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitencursus ben je in één dag up-to-date in actuele regelgeving en jurisprudentie, met name op het gebied van werknemersverzekeringen. Deze cursus behandelt de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en Ziektewet. Ook relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen aan de orde. Wat is er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak gebeurd? Wat is er doorgegaan van de plannen om bijvoorbeeld loonsanctie af te schaffen? Wat is nu het beleid van het UWV? En wat verandert er nog verder nog in de WW, de WAO en de WIA? Deze actualiteitencursus geeft je concrete antwoorden op vragen uit jouw praktijk. De Werkloosheidswet (WW) werd onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingrijpend gewijzigd. De bedoeling hiervan is dat de WW werklozen moet stimuleren om actiever op zoek te gaan naar nieuw werk en dat zij dus minder lang van de WW gebruik hoeven te maken. De WW zou een vangnet moeten zijn, maar ook een opstap naar nieuw werk. De Wwz regelt daarom veranderingen in de duur van de WW-uitkering (en WIA-uitkering). Maar met invoering van de Wwz is de beëindigingspraktijk tijdens ziekte rigoureus gewijzigd.

Wat is de doelgroep?

Deze actualiteitencursus is interessant voor advocaten en juristen die veel te maken hebben met het sociaal zekerheidsrecht.

Wat is de cursusvorm?

Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag. De ontwikkelingen worden besproken en er wordt een casis behandeld. Er is voldoende ruimte voor interactie met deelnemers en de docent.

Wie is de docent?

Kerstin Hopman

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus sociale zekerheid?

Na afloop van deze cursus:
  • ken je de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht;
  • ken je de gevolgen van de Wwz voor de WW, de Veegwet, maar ook de WAO;
  • weet je wat er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak is gebeurd;
  • kun je deze kennis toepassen op jouw praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus sociale zekerheidsrecht?

Na afloop onvang je:
  • 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
  • een bewijs van deelname.

Programma

Dinsdag 30 november 2021, 9:30 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

mevr. mr. K.U.J. Hopman
Mr. Kerstin Hopman is als advocaat/partner werkzaam bij Advocatenkantoor Kerstin Hopman te Alkmaar. Zij is gespecialiseerd in het sociaalzekerheidsrecht, het arbeidsrecht en het raakvlak tussen die twee rechtsgebieden, te weten reïntegratie. Daarnaast is zij al jaren werkzaam als docent bij verschillende organisaties zoals de OSR, CPO, AvdR, NOvA, vakbonden en rechtsbijstandverzekeraars. Verder is zij als auteur verbonden aan de NDSZ, onderdeel arbeidsongeschiktheid en zit zij in het bestuur van de SSZ.


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Actualiteitencursus Sociale Zekerheid
Niveau
Verdieping
Adres

Online

Online

Online Online

Datum
Dinsdag 30 november 2021
Prijs
€ 625,00
Cursusdagen
30-11-2021, 09:30 - 16:30