Cursusbank logo Actualiteiten Slachtofferrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
5
duratie1 dag
Hoofddorp
545,-

MEI 2023

09

Actualiteiten Slachtofferrecht

Het multidisciplinaire terrein van de rechten van slachtoffers staat in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling. De (Europese) wetgever laat zich niet onbetuigd en ook in de rechtspraak volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Deze toenemende aandacht voor de positie van slachtoffers en nabestaanden kan betekenen dat in het strafprocesrecht een andere benadering nodig is. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bejegening ter zitting, maar ook aan de juridische verschillen tussen het strafrecht en het civiel recht. Deze cursus staat stil bij de vraag hoe de procesdeelnemers in het strafproces met deze wijzigingen kunnen omgaan en welke instrumenten hen daarbij ter beschikking kunnen staan. Ook zal worden ingegaan op de vraag hoe de strafrechter omgaat met de taakverzwaring die deze slachtofferrechten in het strafproces opleveren.

DOCENT(EN)

 

Mr. R.A. Korver);
Mr. R.A. Korver
 • Advocaat bij Richard Korver advocaten
 • Voorzitter LANGZS
 • Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universitei
Mr. P.C. Quak);
Mr. P.C. Quak
 • Senior rechter Rechtbank Gelderland
 • Docent SSR

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten Strafrecht of advocaten Letselschade die slachtofferzaken behandelen, een Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken hebben gevolgd of een aan deze opleiding equivalent kennisniveau van het Slachtofferrecht bezitten en hun kennis van het Slachtofferrecht willen actualiseren of verdiepen.

Niveau is verdieping.

PRIJS

€ 545,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.


Programma

Dinsdag 9 mei 2023, 14:00 uur tot 20:15 uur

De cursus is interactief van opzet en gericht op de (straf)rechtspraktijk. Rekening wordt gehouden met de verschillen in ervaring die onder professionals nu eenmaal bestaan. Onderwerpen die aan de orde komen, gelardeerd met toepasselijke jurisprudentie, zijn:

 • Inleiding en (herhaling van) het kader van slachtofferrechten in het strafproces
 • Kaderschets Slachtofferrechten in het strafrecht
 • Verwachtingen bij slachtoffers / nabestaanden omtrent de strafzitting, gerechtvaardigd of niet
 • Bejegening van slachtoffers / nabestaanden voorafgaand aan en tijdens het onderzoek ter terechtzitting
 • Rol en positie van bijstandsverleners, waaronder Slachtofferhulp Nederland en advocaten
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het verkrijgen van persoonlijke rapportages over de verdachte
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het spreekrecht
 • Uitoefening ter terechtzitting van het spreekrecht en voeging als benadeelde partij
 • De bijzondere positie van de civiele vordering in het strafrecht; positie verdachte en diens advocaat
 • Effectief optreden voorafgaand aan en ter terechtzitting door de advocaat van het slachtoffer
 • Ontvankelijkheid en procedurele positie van de benadeelde partij, alsmede diens (re-) presentatie
 • Beoordeling en begroting van ‘rechtstreekse schade’
 • Wettelijke en organisatorische ontwikkelingen Slachtofferrechten
 • Organisatorische ontwikkelingen m.b.t. het slachtoffer (nieuwe technologie etc.)
 • Relevante ontwikkelingen in de rechterlijke organisatie
 • Implementatiewet EURL alsmede hierbij van belang zijnde (Europese) jurisprudentie en gedelegeerde regelgeving: AMvB en ministeriële regeling(en)
 • Gewijzigde Aanwijzingen van het OM alsmede ontwikkelingen op het terrein van het slachtofferbeleid (met name kenbaar via Kamerstukken onder nummer 33552)
 • Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Ontwikkelingen Modernisering Wetboek van Strafvordering
 • Ontwikkelingen affectieschadewetgeving

 

13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 16.00 Blok 1
16.00 - 16.15 Pauze
16.15 - 17.45  Blok 2
17.45 - 18.45  Diner 
18.45 - 20.15  Blok 3
20.15  Afsluiting

Docent(en)

mr. R.A. (Richard) Korver
Voorzitter stichting LANGZS en advocaat bij Richard Korver advocaten Amsterdam

De heer mr. J.M.J.M. Doon
Senior rechter Rechtbank Gelderland Senior rechter Rechtbank Gelderland


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Actualiteiten Slachtofferrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
5 punt(en)
Adres

Novotel Amsterdam Schiphol Airport

Taurusavenue 12

2132 LS Hoofddorp

Datum
Dinsdag 9 mei 2023
Prijs
€ 545,00
Cursusdagen
09-05-2023, 14:00 - 20:15