Cursusbank logo Actualiteiten Schuld en Risicoaansprakelijkheid

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Amersfoort
495,-

Okt

11

Actualiteiten Schuld en Risicoaansprakelijkheid

Veel nieuwe rechtspraak van de HR en nieuwe literatuur

Deze masterclass geeft een integrale behandeling van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van schuldaansprakelijkheid (afd. 6.3.1 BW) en risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.2 BW). Recente rechtspraak en literatuur worden besproken, in het bijzonder de impact en concrete toepassing daarvan in de praktijk. In één middag is uw kennis weer volledig up-to-date.

Onderwerpen en vragen die centraal staan:

 • De recente rechtspraak van de Hoge Raad over schuld- en risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.1 en 6.3.2 BW): aansprakelijkheid voor eigen gedrag, voor andermans gedrag en voor zaken 
 • Van schuld naar risico en weer terug?
 • De rol van de Kelderluik-factoren 
 • De hoedanigheid van partijen
 • Beperkte financiële middelen en beleidsvrijheid: een steekhoudend verweer?
 • Zijn de grenzen van aansprakelijkheid bereikt? Waar liggen nog kansen?
 • Belangrijkste bevindingen proefschrift ‘Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren’
 • Verzekeren of juist niet?

Hoofdlijnen jurisprudentie: nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad
Aan de hand van diverse arresten van ons hoogste rechtscollege worden de huidige hoofdlijnen geschetst. Niet iedere letselschade toebrengende gedraging levert een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW op: wanneer wordt de grens van het betamelijke overschreden? En hoe heeft de Hoge Raad de afgelopen periode invulling gegeven aan de diverse risicoaansprakelijkheden?

In belangwekkende arresten over de aansprakelijkheid voor ondergeschikten (NJ 2017/467) en opstallen (RvdW 2017/1278) heeft de Hoge Raad de lijnen op het gebied van de aansprakelijkheid voor personen en zaken nader uitgezet.  Het gaat om rechtspraak die direct van invloed is op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van alledag.

Bronnen van verhoogd gevaar
Schade schuilt in een klein hoekje. Gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren vormen stuk voor stuk ‘bronnen van verhoogd gevaar’. Wie draagt er in het geval van schade de aansprakelijkheid? De wetsartikelen op dit gebied (art. 6:173 BW tot en met 6:175 BW, art. 6:179 BW en art. 6:181 BW) bieden uit zichzelf onvoldoende duidelijkheid over deze belangrijke ‘wie-vraag’ binnen het aansprakelijkheidsrecht.

Wie draait op voor schade door bijtende hond?
Denk aan de fiets met een gebrek die wordt uitgeleend en door het gebrek ontstaat een ongeval: is de uitlener aansprakelijk, de lener of beiden? Denk aan een instortend dak van een bedrijfspand: is de verhuurder aansprakelijk? De huurder? Beiden? Of denk aan een paard dat is ondergebracht in een manege: rust de aansprakelijkheid voor het dier dan op de eigenaar, op de exploitant van de manege of op beiden? U brengt uw hond tijdens vakantie onder in het asiel: bent u als bezitter dan nog aansprakelijkheid voor een bijtincident of is de aansprakelijkheid op het asiel komen te rusten? Of kan de benadeelde kiezen wie hij aanspreekt?

Verzekeren of niet?
Hiermee samen hangt de vraag wie er goed aan doet zich te verzekeren met het oog op te ontvangen schadeclaims. Potentieel aansprakelijken sluiten nu vaak 'voor de zekerheid' maar een verzekering af, zodat (onnodige) dubbele verzekeringslasten op de loer liggen.

Meer duidelijkheid over kwalitatieve aansprakelijkheid
Het onlangs verschenen proefschrift van docent Arvin Kolder biedt een steviger houvast bij het vraagstuk wie wanneer een kwalitatieve aansprakelijkheid draagt. Tijdens de cursus passeren de belangrijkste bevindingen van zijn promotieonderzoek de revue.

Stuur uw eigen praktijkcasus in!
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de masterclass uw vragen en casus in te sturen. Deze worden dan tijdens deze middag behandeld door de docent. U kunt uw vragen sturen naar: klantenservice[at]kerckebosch.nl.

Accreditatie:
NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

Bestemd voor (academisch niveau) juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Letselschadebureaus
 • Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs 
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht

Programma

Donderdag 11 oktober 2018, 12:30 uur tot 17:00 uur
12:00 - 12:30
Ontvangst met koffie en broodjes, uitreiking documentatie
12:30 - 14:00
Aansprakelijkheid voor eigen gedrag (art. 6:162-166 BW)
 • Onrechtmatigheid
 • Causaal verband
 • Toerekening
 • Relativiteit 
 • Groepsaansprakelijkheid
 • Lichamelijke en/of geestelijke tekortkomingen
14:00 - 14:15
Pauze
14:15 - 15:30
Aansprakelijkheid voor andermans gedrag (art. 6:169-172 BW)
 • Kinderen
 • Ondergeschikten
 • Zelfstandige hulppersonen
   
15:30 - 15:45
Pauze met warme snack
15:45 - 17:00
Aansprakelijkheid voor zaken (art. 6:173-184 BW)
 • Roerende zaken
 • Opstallen, openbare wegen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Dieren
 • De bedrijfsmatige gebruiker
17:00
Sluiting. Napraten tijdens een aperitief

Docent(en)

mr. dr. A. Kolder
mr. dr. A. Kolder is advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten. Daarnaast is hij docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als redactielid is hij verbonden aan Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S).


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Actualiteiten Schuld en Risicoaansprakelijkheid
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Specialisatie
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
5
Adres

Mercure Hotel Amersfoort Centre

De Nieuwe Poort 20

3812 PA Amersfoort

Datum
Donderdag 11 oktober 2018
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
11-10-2018, 12:30 - 17:00