Cursusbank logo Actualiteiten personen- en familierecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntKNB:
6
duratie1 dag
Breukelen
795,-

Mrt

12

Actualiteiten personen- en familierecht

Inclusief relatievermogensrecht
In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht, alsmede curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap.

De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen), op het gebied van het partneralimentatierecht (initiatiefwetsvoorstel VVD, PvdA en D66 tot herziening van het stelsel van partneralimentatie) en op het gebied van het afstammings- en gezagsrecht (belangrijkste aanbevelingen uit het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap). Deze actualiteiten krijgen dan ook gepaste aandacht, afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces. 

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen en advocaat-en notaris-mediators en leden van de rechterlijke macht.


Programma

Dinsdag 12 maart 2019, 13:00 uur tot 20:00 uur

Onderwerpen:

  • Relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
  • Scheidingsrecht
  • Afstammings- en adoptierecht
  • Gezags- en omgangsrecht
  • Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap


Programma:

12:30 - 13:00 uur
Ontvangst met lunch

13:00 - 15:00 uur
Deel 1

15:00 - 15:30 uur
Pauze

15:30 - 17:30 uur
Deel 2

17:30 - 18:00 uur
Pauze met warme snack

18:00 - 20:00 uur
Deel 3Docent(en)

prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck
Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen en lid Staatscommissie Herijking Ouderschap en tevens als adviseur betrokken bij initiatiefwetsvoorstel huwelijksvermogensrecht. Prof. Nuytinck heeft zeer veel ervaring (vanaf 1980) in het universitair onderwijs en in het postacademisch onderwijs voor advocaten, notarissen, rechters en andere juristen. Zijn specialisatie ligt op het gebied van het personen- en familierecht, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. In 1987 is hij gepromoveerd op een huwelijksvermogensrechtelijk onderwerp. In 1996 heeft hij zijn beide oraties gehouden. 


Details

Cursusaanbieder
SDU Juridische Opleidingen
Cursustitel
Actualiteiten personen- en familierecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Basis
NOvA PO
6 punt(en)
KNB
6 punt(en)
Adres

Hotel Van der Valk

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Dinsdag 12 maart 2019
Prijs
€ 795,00
Cursusdagen
12-03-2019, 13:00 - 20:00