Cursusbank logo Actualiteiten Medezeggenschapsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Breukelen
280,-

Sep

21

Actualiteiten Medezeggenschapsrecht

De rechtspraak op het gebied van het medezeggenschapsrecht heeft de laatste tijd een aantal opmerkelijke uitspraken laten zien. Zo oordeelde de Ondernemingskamer (OK) recent dat de ondernemingsraad (OR) voorafgaand aan een signing protocol om advies moet worden gevraagd. En de Hoge Raad overwoog dat een curator de OR moet betrekken bij een (voorgenomen) besluit tot overdracht van de onderneming na faillissement. Ook op het gebied van arbeidsvoorwaardenvorming krijgt de OR een steeds belangrijkere rol. Een aantal grote werkgevers hebben recent aangegeven dat zij met de OR zullen onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. In deze cursus bespreken Rudi van der Stege (Sprengers Advocaten) en Ilse Zaal (Universiteit van Amsterdam) vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten op het gebied van het Medezeggenschapsrecht. Zij bespreken de recente jurisprudentie en geven tips voor de praktijk. Aan de orde komen onder meer:
  • het instemmingsrecht;
  • uitbreiding van de bevoegdheden van de OR;
  • de (on)mogelijkheden van onderhandelen met de OR over collectieve arbeidsvoorwaardenvorming;
  • het adviesrecht van de OR bij fusies & overnames;
  • de rol van de OR in concernverhoudingen;
  • de rol van de OR bij failliete ondernemingen.
Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen en HR adviseurs Niveau: actualiteiten

Programma

Vrijdag 21 september 2018, 1:00 uur tot 1:00 uur
9:30Ontvangst met koffie en thee

10:00

Het instemmingsrecht
Uitbreiding van de bevoegdheden van de OR

11:00Pauze

11:10

De (on)mogelijkheden van onderhandelen met de OR over collectieve arbeidsvoorwaardenvorming
Het adviesrecht van de OR bij fusies & overnames

12:00Lunch

12:40

De rol van de OR in concernverhoudingen 
De rol van de OR bij failliet ondernemingen

13:40Pauze

13:50

Bespreking overige recente jurisprudentie met betrekking tot het Medezeggenschapsrecht
Actualiteiten
Tips voor de praktijk
Ruimte voor vragen

15:00Einde cursus


Docent(en)

dhr. mr. R. van der Stege
advocaat bij Sprengers Advocaten en gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht.

mr. dr. I. (Ilse) Zaal
Ilse Zaal is universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en coördineert de master arbeidsrecht. In 2014 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'De reikwijdte van medezeggenschap'. In dit proefschrift onderzoekt zij in welke situaties de medezeggenschap en zeggenschap uiteen lopen. In dat kader analyseert zij onder meer de invloed van werknemersvertegenwoordigers in kapitaalvennootschappen, in failliete vennootschappen en in geval van een fusie of overname. Haar huidige onderzoek heeft betrekking op de rol van de OR ten aanzien van (collectieve) arbeidsvoorwaardenvorming.


Details

Cursusaanbieder
Legal Planet
Cursustitel
Actualiteiten Medezeggenschapsrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Basis
NOvA PO
4 punt(en)
Adres

Hotel Van der Valk

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Vrijdag 21 september 2018
Prijs
€ 280,00
Cursusdagen
21-09-2018, 01:00 - 01:00