Cursusbank logo Actualiteiten inreisverbod

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Breukelen
595,-

Jun

14

Actualiteiten inreisverbod

Belicht vanuit het EU recht, strafrecht en vreemdelingenrecht

Deze cursus heeft een STARTGARANTIE!

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende rechtsgebieden zoals het EU recht, strafrecht en het vreemdelingenrecht.

Tijdens deze cursus bespreken de docenten de meest actuele stand van zaken en jurisprudentie rondom het inreisverbod met u. Na het volgen van deze cursus bent u goed en actueel op de hoogte van alle zaken die spelen rondom het inreisverbod.

Bij deelname aan deze cursus ontvangt u op de cursusdag gratis de uitgave Het inreisverbod. 

Bestemd voor: advocaten

 

 


Programma

Vrijdag 14 juni 2019, 13:00 uur tot 17:15 uur

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 – 15:00 uur
Inreisverbod deel 1: formele en materiele aspecten in vreemdelingenrecht

- Belangenafweging en motivering
- Procedurele aspecten
- Verhouding met ongewenstverklaring
- Gevaar openbare orde 

mr. E. (Eric) Druijff
mr. A. (Aniel) Pahladsingh 

15:00 – 15:15 uur
Pauze 

15:15 – 17:15 uur
Inreisverbod deel 2: formele en materiele aspecten in strafrecht: 197 Sr, 

- Wanneer zijn stappen terugkeerprocedure doorlopen (rechtspraak HvJ EU en HR)?
- Wanneer vangt inreisverbod aan?
- Wanneer eindigt het inreisverbod?

mr. E. (Eric) Druijff
mr. A. (Aniel) Pahladsingh

Docent(en)

mr. A. (Aniel) Pahladsingh
Aniel Pahladsingh is sinds 2007 werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Hij is redactielid van het blad Journaal Vreemdelingenrecht (SDU). Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan en is een van de auteurs van het boek Commentaar Europees Migratierecht (SDU) voor de onderdelen EU Handvest en burgerschap van de Unie. Ook is hij hoofdredacteur van JHG EU-Handvest Selecties uitgegeven bij SDU en spreekt hij geregeld voor cursussen, debatten en symposia. 

dhr. mr. E.H.M. Druijf
Senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland en raadsheer plv. gerechtshof Amsterdam


Details

Cursusaanbieder
SDU Juridische Opleidingen
Cursustitel
Actualiteiten inreisverbod
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
Adres

Hotel Van der Valk

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Vrijdag 14 juni 2019
Prijs
€ 595,00
Cursusdagen
14-06-2019, 13:00 - 17:15