Cursusbank logo Actualiteiten algemeen vermogensrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
duratie1 dag
Amsterdam
480,-

Dec

15

Actualiteiten algemeen vermogensrecht

In de cursus Actualiteiten algemeen vermogensrecht komen de actualiteiten op het gebied van het goederenrecht, het onrechtmatige daadsrecht en het schadevergoedingsrecht en het contractenrecht aan bod.

Tijdens deze cursus behandelen de docenten de volgende onderwerpen:

Goederenrecht met onder andere: jurisprudentie en wetgeving inzake cessie- en verpandingsverboden, verkrijgende verjaring voor bezitters te goeder en te kwader trouw, pandrechten versus eigendomsvoorbehoud en het bodem(voor)recht van de fiscus, het lot van zekerheidsrechten bij natrekking/zaaksvorming.

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad met onder andere: de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad omvat naast de schuldaansprakelijkheid ook de vele risicoaansprakelijkheden. Recente ontwikkelingen op de verschillende deelgebieden van het onrechtmatige daadsrecht en schadevergoedingsrecht worden behandeld.

Contractenrecht met onder andere: totstandkoming, uitleg, niet-nakoming en beeindiging van contracten.


Programma

Woensdag 15 december 2021, 10:00 uur tot 17:30 uur

 Prijs is inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal


Docent(en)

dhr. mr. A.V.T. de Bie
Raadsheer gerechtshof Amsterdam

dhr. mr. G.J.P. (Gerard) de Vries
Mr. G.J.P. de Vries studeerde Nederlands recht en geschiedenis, doceerde aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden en thans aan die van de Universiteit van Amsterdam, waar hij promoveerde op het onderwerp ‘Opzegging van obligatoire overeenkomsten’ en thans als hoofddocent werkzaam is. Hij geeft vele postacademische cursussen op het gebied van het contracten- en verbintenissenrecht aan advocaten en rechters.

prof. dr. A.F. (Arthur) Salomons
Hoogleraar privaatrecht en directeur College of Law Universiteit van Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam


Details

Cursusaanbieder
Eggens Instituut
Cursustitel
Actualiteiten algemeen vermogensrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

Koninklijke Industrieele Groote Club

Dam 27

1012 JS Amsterdam

Datum
Woensdag 15 december 2021
Prijs
€ 480,00
Cursusdagen
15-12-2021, 10:00 - 17:30