Cursusbank logo Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Utrecht
599,-

OKT 2022

04

Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht

De cursus Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht behandelt de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving op het gebied van grondeigendom. U krijgt een overzicht in het systeem van de Aanvullingswet grondeigendom en van de wijzigingen.

De Omgevingswet is op komst en treedt naar verwachting per 1 juli 2023in werking. Ook het instrumentarium voor het grondeigendom zal daarmee op onderdelen wijzigen. De bestaande wet- en regelgeving (zoals de Wet voorkeursrecht gemeente, de onteigeningswet en de Wet ruimtelijke ordening) zullen worden gewijzigd met consequenties voor de inzet van deze instrumenten en te volgen procedures. Er is voorzien in wetgeving die deze onderwerpen anders gaat regelen: de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet voorziet in behoorlijke wijzigingen voor onder meer het onteigeningsrecht, het voorkeursrecht, de kavelruil, de landinrichting en het kostenverhaal.

De cursus aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht is er op gericht om op een heldere wijze inzicht te geven in het overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de consequenties voor de praktijk. Met deze cursus wordt niet alleen inzicht verworven in de opzet en werking van de instrumenten maar ook in de samenhang van die instrumenten met het omgevingsrecht. Het volgen van deze cursus kan een belangrijke basis vormen voor het werken met het instrumentarium op het gebied van het grondbeleid.

Voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal, kavelruil, landinrichting en financiële bijdragen voor ontwikkelingen komen tijdens deze cursus aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht aan de orde. Ook de Omgevingswet en de relatie van deze wet met het grondeigendom zullen aan bod komen.


Programma

Dinsdag 2 november 2021, 9:30 uur tot 16:30 uur

Programma: 

  • Inleiding
  • Omgevingswet – inleiding en instrumenten
  • Samenhang omgevingswet en instrumenten
  • Schets huidige systeem en procedures
  • Onteigening
  • Voorkeursrecht
  • Landinrichting
  • Kavelruil (stedelijk)
  • Kostenverhaal en financiële bijdragen
  • Conclusies, tips en vervolg

De stof wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen.


Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Cursustitel
Aanvullingswet grondeigendom in vogelvlucht
Type cursus
Klassikaal, In-company, Online Cursus
Niveau
N.v.t.
Adres

Utrecht

-

- Utrecht

Datum
Dinsdag 4 oktober 2022
Prijs
€ 599,00
Cursusdagen
02-11-2021, 09:30 - 16:30