Cursusbank logo Aandeelhouders en certificering van aandelen in de BV nieuwe stijl

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntKNB:
6
duratie1 dag
Breukelen
795,-

Okt

03

Aandeelhouders en certificering van aandelen in de BV nieuwe stijl

Vertegenwoordiging - Besluitvorming - Tegenstrijdig Belang

Aan het aandeelhouderschap in de kapitaalvennootschap zijn rechten verbonden. Deze rechten kunnen worden onderscheiden in zeggensmachtsrechten en vermogensaanspraken. Waren vroeger het zeggensmachtaspect en het vorderingsrecht onlosmakelijk aan het aandeel verbonden, thans is dit in het BV-recht niet meer het geval. In de oude situatie was certificering van aandelen een probaat middel om feitelijk toch een cesuur te brengen tussen zeggenschap en vermogensaanspraak. Tegenwoordig kan dit ook door, bijvoorbeeld, het gebruiken van soorten of aanduidingen aandelen. Toch blijkt de certificering van aandelen nog steeds een nuttig instrument, ook binnen de BV nieuwe stijl.

In deze cursus zal uitgebreid worden ingegaan op het instrument van certificering van aandelen. Er zal worden gekeken naar een optimale inrichting van de structuur, naar de bemensing van de verschillende actoren, naar de kwalificatie van de verschillende relaties en met name ook naar de aanwending van deze structuur in verschillende scenario’s.

Het tweede deel van de cursus zal worden besteed aan besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV. In dit kader wordt vooral aandacht besteed aan de rol van de verschillende organen binnen de vennootschap, aan het traject van wilsbepaling door organen en aan vertegenwoordiging van de vennootschap. In het verlengde van de besluitvorming wordt ook uitgebreid stil gestaan bij het leerstuk van het tegenstrijdig belang, dat sinds de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht, geheel is geplaatst in het kader van het wegvallen van betrokkenheid van de besmette bestuurder of commissaris bij de besluitvorming.

Op deze cursusdag ontvangt u tevens de uitgave Certificering van aandelen van prof. mr. C.A. Schwarz

Bestemd voor:  Advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen


Programma

Donderdag 3 oktober 2019, 9:30 uur tot 16:45 uur

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur
Het instrument van certificering van aandelen

- Optimale inrichting van de structuur
- De bemensing van de verschillende actoren
- De kwalificatie van de verschillende relaties
- De aanwending van de structuur in verschillende scenario´s

 prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

11:00 – 11:15 uur
Pauze 

11:15 – 12:45 uur
Het instrument van certificering van aandelen (vervolg)

- Optimale inrichting van de structuur
- De bemensing van de verschillende actoren
- De kwalificatie van de verschillende relaties
- De aanwending van de structuur in verschillende scenario´s

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

12:45 – 13:30 uur
Lunch 

13:30 – 15:00 uur
Besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV

- De rol van de verschillende organen binnen de vennootschap
- Het traject van wilsbepaling door organen
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
- Tegenstrijdig belang 

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

15:00 – 15:15 uur
Pauze 

15:15 – 16:45 uur
Besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV (vervolg)

- De rol van de verschillende organen binnen de vennootschap
- Het traject van wilsbepaling door organen
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
- Tegenstrijdig belang 

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz


Docent(en)

prof.mr. C.A. (Kid) Schwarz
Prof.mr. C.A. Schwarz (1954) studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1978), en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1984). Hij promoveerde op het proefschrift 'Blokkering van aandelen' te Leiden (1986). Hij werkte als onderzoeker op het terrein van de vrijwillige organisaties aan de VU te Amsterdam en als hoogleraar Handels- en ondernemingsrecht bij de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht (UM). Hij publiceert op diverse terreinen, maar met name op het gebied van het rechtspersonen- en ondernemingsrecht. Hij is sinds 1993 actief als NAI-arbiter en als ICC-arbitrator en is sinds 2000 tevens actief als mediator. Hij is voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune (Maastricht, Leuven, Utrecht, Amsterdam, Edinburgh, Stellenbosch) en coördinerend onderzoeksleider van het deelproject The European Company in deze school. Daarnaast is hij per 1 maart 2017 benoemd tot hoogleraal Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en actief als partner bij Baker Tilly Berk NV.


Details

Cursusaanbieder
SDU Juridische Opleidingen
Cursustitel
Aandeelhouders en certificering van aandelen in de BV nieuwe stijl
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
KNB
6 punt(en)
Adres

Hotel Van der Valk

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Donderdag 3 oktober 2019
Prijs
€ 795,00
Cursusdagen
03-10-2019, 09:30 - 16:45